Färderna till söndagsskolfesterna på Sundet, där alla barn från kretsens missionsförsamlingar träffades, är också ett roligt minne. Då åkte vi barn höskrinda, som drogs av två hästar, hela vägen från Domaryd. När jag blev lite äldre cyklade jag med mina vänner till lördagssamlingarna och på hemvägen kunde vi bli ett stort, glatt cykelgäng som tog sällskap med varandra.