Välkommen till Sommarcafé på Sundet. Kom och ät våfflor/fika och dela en stund i gemenskap på en vacker plats. Onsdagar kl. 16–19:30 och lördagar kl. 14–19:30. Vi ber alla gäster att tänka på behovet av att hålla en fysisk distans och en social närhet. Välkommen!

Hela sommarens program är inställt. Du är istället välkommen på Friluftsandakt och café!

Du kan också hämta och läsa hela Sundetprogrammet i foldern.